» Strona główna

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa " Priorytet 1-Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych" otrzymał środki finansowe w wysokosci 8000,00 zł .

Kwota ta pozwoliła wzobacić nasze księgozbiory o 377 nowości książkowych, w tym 234 stanowią książki dla dorosłych (beletrystyka, książki podróżnicze, reportażowe, biograficzne, religijne) a  143 szt. to książki dla dzieci i młodzieży  (bajki, opowiadania, powieści młodzieżowe, książki do samodzielnego czytania).

Każda książka zakupiona w ramach przyznanych środków została opieczętowana pieczęciem z napisem "Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"